Swą nazwę Perzów wywodzi zapewne od perzu, z którym rolnik tutejszy wieczną
walkę toczyć musi. Znaleziono tu na początku ubiegłego stulecia urny. Do Perzowa
należy Nieprosin. W r. 1702 przeszedł Perzów z rąk rodziny Trzcińskich do rodziny
Pozerów, a w r. 1851 na własność ks Birona z Sycowa. W r. 1926 część majętności
uległa parcelacji.
W pobliżu dworu znajduje się grobowiec Jana Bogumiła Pozera. Perzów obsadziło
wojsko polskie 19 stycznia 1920 r. Szkoła jest jednoklasowa, uczy w niej p. Kryś Jan
Szkoła istniała już w roku 1780. Aż do roku 1920 była szkoła tutejsza ewangielicką,
odtąd jest katolicką. Do szkoły należą; Perzów wieś i dwór, Perzów dworzec i
folwark Nieprosin.
Jest tu dom dla ubogich, tartak parowy zbudowany w r. 1926 i wytwórnia
dachówek cementowych.
Gospodarstw jest 28 (780 m.) Dwór posiada 1840 m. (w tem łąk 400 mórg).
Dzierżawcą jest p. Rudolf Kurt.

Reklamy