Legenda stara mówi o zamkniętym przez Szwedów kościele na „Diablej górze”
Wieś założył ks. Biron, osadzając tu robotników i służbę na ziemi. Szkołę założono tu
w roku 1832. Jest jednoklasowa, uczy w niej p. A. Pietruszka; do szkoły chodzą także
dzieci z wioski Latarni. Jest tu stuletni tartak wodny, 30 gospodarstw (800 m.), dwie
leśniczówki, lasu 8000 mórg, należącego do księcia Birona. W r. 1926 rozparcelowano
z dóbr książęcych 300 mórg.

Reklamy