Miechów należy do najstarszych miejscowości w okolicy. Pierwotna nazwa była
Miechowice albo Mechowice. Pierwszym posiedzicielem była rodzina
Mechowiczów (Miechowiczów), która mieszkała tutaj w XIII i XIV wieku.
Od r. 1739 do dziś posiada majątek rodzina książęca Biron Kurlandów.
Strumyk Czarna Widawa tworzy granicę między Miechowem a sąsiednim
Domasłowem.
Przez Miechów prowadzi szosa powiatowa od Kozy Wielkiej do Trębaczowa.
Szkoła jest dwuklasowa. Do szkoły chodzą dzieci katolickie i ewangielickie. Uczą
w szkole pp. Józef Wita i Paweł Lipa. Szkołę założono w r. 1764. Przez 45 lat
pracował tutaj nauczyciel p. Sperling. Nauka odbywa się w dwóch budynkach, które
stoją przeszło 60 lat.
Do szkoły chodzą dzieci z Miechowa wsi i majątku, z folwarku Ludwiczyna z
cegielni i osady Gęsiej Góry oraz z leśniczówki Miechów.
Gmina katolicka należy do parafji Turkowskiej a ewangielicka do parafii
Pisarzowickiej. Dawniej stał tutaj kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, drewniany.
Z powodu złego stanu zmieniono go w r. 1772.
Według opowiadań miał kościół tutejszy być niegdyś parafjalnym, prawdy dociec
nie można.
Ewangielicka gmina kościelna należała dawniej do Sycowa. Od r. 1896 odprawia
się nabożeństwo ewangielickie w tutejszej szkole. Jest tu Komisariat Straży Celnej
Miechów — kierownikiem p. Wierzchowski.
W Gęsiej Górce jest cegielnia.
Miechów liczy 35 gospodarstw 1480 m. Dwór, własność ks. Birona, dzierżawi od
połowy 1922 r. p. Fragstein.

Reklamy