Falistość terenu przyczyniła się do powstania 3 stawów, należących do dworu.
Przez wieś prowadzi szosa z Sycowa do Ostrzeszowa. Drogi polne piaszczyste są w
porządku utrzymane. Szkoła jest jednoklasowa, ewangielicka do której uczęszczają
także dzieci katolickie. Nauczycielem jest p. Jan Kotula. Obecny budynek
postawiono w r. 1862.
Wieś posiada kościół ewangielicki unijny. Jest to piękna budowla, cały bowiem
zbudowany jest z kamienia. Postawił go ks. Biron Kurlandzki w r. 1902 na pamiątkę
śmierci swego syna. Wieś posiada 38 gospodarstw o łącznym obszarze 836 mórg.
Dwór posiada 3700 mórg, z czego na lasy przypada 1600 m., 100 m. łąk, 50 m.
pastwisk, 1950 m. ornego pola. Właścicielem jest ks. Biron Kurlandzki. Dzierżawcą p.
Olszówka Augustyn.

Reklamy